BARBERS

FOUNDER OF LEEKARIJA BARBERSHOP, HEAD BARBER AND EDUCATOR – DOMO LEE

Dancing barber Domo Lee, svoje prve korake karijere započinje u rodnom Splitu, zaljubljen u barbering traži mjesto gdje će što bolje izućiti svoj zanat i prenijeti nove tehnike modernog barberinga sa fuzijom tradicije u svoj grad.

Odlazi u Munchen, gdje nakon tri godine usavršava svoj poziv barbera u najboljim i višestruko nagrađivanim brijačnicama u Njemačkoj (Bullfrog i Barber House Barbershops).
U međuvremenu posjećuje poznate europske barber konvencije Top Hair Dusseldorf u Njemačkoj i Barber Connnect Telford u Engleskoj.

S idejom otvaranja vlastite brijačnice, vraća se u rodni grad Split te početkom 2020. godine ostvaruje svoj san i otvara Leekarija Barbershop, mjesto gdje će svaki muškarac moći osjetiti dozu wellnessa uz tretmane šišanja i brijanja klasičnog i modernog barberinga.

.

.

.

Dancing barber Domo Lee, starting his first career steps in his hometown of Split, is in love with barbering and looking for a place to learn his craft and bring new techniques of modern barbering with the fusion of tradition to his city.

He went to Munchen, where after three years he perfected his profession as a barber at one of the best and most award winning barber shops in Germany (Bullfrog and Barber House Barbershops). In the meantime, he visits the famous European Barber Conventions Top Hair Dusseldorf in Germany and Barber Connnect Telford in England.

With the idea of ​​opening his own barber shop, he returns to his hometown of Split and in the beginning of 2020., realizes his dream and opens Leekarija Barbershop, a place where every man can feel a dose of wellness with the haircut and shave treatments of classic and modern barbering.